ชนิดของงานช่างพื้นฐาน

 

  ลักษณะงานช่างพื้นฐานแบ่งออกเป็น  5  กลุ่มใหญ่  คือ
        1. งานโลหะ
               เป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะ  แรงกาย  ความอดทน  ความละเอียด  ประณีต  ในการทำงาน  โดยการประดิษฐ์ของใช้
เหล่านี้จะมีโครงสร้างเป็นโลหะเป็นส่วนมาก  ทำให้อุปกรณ์มีความคงทนถาวรสูง

        2. งานไม้และงานพลาสติก
              งานไม้เป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะในการทำงานโดยอาศัยไม้เป็นโครงสร้างแกนหลัก  ซึ่งต้องมีความสวยงาม 
มีความคิดสร้างสรรค์ ในการนำไม้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้อย่างเหมาะสม  และในปัจจุบันนี้ไม้มีราคาแพงและหาได้ยากขึ้น  
ทำให้พลาสติกซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ มีบทบาทมากขึ้นแทนงานไม้

        3. งานปูนและงานสุขภัณฑ์
               เป็นวัสดุงานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ทั้งที่อยู่อาศัย สำนักงานต่างๆ  โดยเฉพาะในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
มีความจำเป็นต้องซ่อมแซม บำรุงรักษาสุขภัณฑ์ ตลอดจนการเลือกใช้ชนิดของปูนซีเมนต์ การผสม การก่ออิฐถือปูน 
การซ่อมรอยแตกร้าว ห้องน้ำ  และสุขภัณฑ์

        4. งานสีและงานเคลือบผิว
              เป็นงานขั้นสุดท้ายในการตบแต่งชิ้นงานให้สวยงาม เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ใช้  โดยที่วัสดุบางชนิดถูกอากาศ
แล้วจะทำปฏิกิริยากับอากาศ ทำให้เกิดการสึกกร่อน ชำรุด ผุพัง ได้ง่าย

        5. งานไฟฟ้าและงานอิเล็กทรอนิกส์
               เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ ในการนำเอาพลังงานไฟฟ้ามาใช้ ในลักษณะพลังงานแสงสว่าง 
พลังงานความร้อน  และพลังงานกล และต้องใช้ได้อย่างปลอดภัย  โดยเน้นในการบำรุงรักษา ความปลอดภัย  
มีอายุการใช้งานยืนนาน เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันซึ่งจะขาดไม่ได้

 

 

 

 


 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s